A szabadalom a technika területén előállított, feltalálói tevékenységen alapuló, iparilag alkalmazható találmányt oltalmazó iparjogvédelmi forma, amelynek oltalma húsz évig tart. Ellentétben a védjeggyel, a találmány esetén nemcsak annak oltalom alá helyezése – különösen egy európai vagy egy nemzetközi (PCT) szabadalom esetében – , hanem annak fenntartása is húsz évig komoly anyagi beruházást igényel a jogosulttól. Ugyanakkor kizárólag a szabadalom jogosultja hasznosíthatja a találmányt, illetve engedélyt adhat annak hasznosítására.

A szabadalmat sokszor keverik az ötlettel, és többször fordulnak hozzám azzal kéréssel, hogy az ötletet helyezzük “világszabadalom” alá. El kell tehát határolni a találmánytól – így nem szabadalmaztathatók – a következőket:

 • Felfedezés, tudományos elmélet, matematikai módszer

 • Esztétikai alkotás

 • Szellemi tevékenységre, játékra, üzletvitelre vonatkozó terv, szabály vagy eljárás, valamint számítógépes program

 • Információk megjelenítése

Szükséges azt is tisztázni, hogy “világszabadalom” nem létezik. A nemzeti és az európai szabadalmi bejelentésen kívül a Szabadalmi Együttműködési Szerződésben részes államokban lehet szabadalmi oltalom alá helyezni a találmányt.

Végül pedig mérlegelni kell azt is, hogy a találmányunkat valóban érdemes-e szabadalmaztatni. Vannak olyan esetek, amikor nem éri meg, hiszen a szabadalmi oltalom húsz év után megszűnik és a megoldás bárki számára hozzáférhetővé válik.

Irodánk az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

 • Tanácsadás és stratégia kidolgozása: a megfelelő oltalmi forma kiválasztása, a szabadalmaztatás előnyeinek és hátrányainak mérlegelése

 • Újdonságkutatás és szabadalmi bejelentés előkészítése partner szabadalmi ügyvivő kolléga segítségével

 • PCT keretén belül nemzeti szakaszban képviselet: a szabadalmi bejelentés előkészítése

 • Európai szabadalom hatályosítása

 • Szabadalmi portfóliók kezelése

 • Fenntartási díjak fizetése

 • Szabadalmi licenciaszerződés készítése