A szerzői jog az irodalmi, tudományos és művészeti alkotásokat oltalmazza. Ezen kívül a szerzői joghoz kapcsolódó ún. szomszédos jogi teljesítmények is védelmet élveznek, vagyis a zenészek, színészek előadásai, a hangfelvételek, valamint a rádió- és televízióadók műsorai. Ellentétben az iparjogvédelmi oltalmi formákkal – mint például a védjegy vagy szabadalom –, ez nem vehető nyilvántartásba, de mégis már a szerzői mű keletkezésétől fogva, egészen a szerző halálától számított hetven évig védelemben részesül. Bár a neve megtévesztő lehet, de az önkéntes műnyilvántartás csupán a későbbiekben felmerülő jogvitákban segíti a bizonyítást, önmagában oltalmat nem ad.

A praxisomban leggyakrabban előforduló kérdés talán az, hogy egyáltalán szerzői műnek tekinthető-e az adott alkotás, hiszen a jogvita előkérdése pontosan ez. A költséges és évekig elhúzódó perek elkerülése érdekében – amennyiben a másik fél nyitott rá – a Szerzői Jogi Szakértő Testülethez szoktunk fordulni szakvéleményért.

Irodánk az alábbi ügyekben nyújt szolgáltatást:

  • Tanácsadás és stratégiai tervezés a szerzői jogi mű kapcsán

  • Önkéntes műnyilvántartásba vétel

  • Felhasználási szerződés készítése

  • Szerzői jogi perben képviselet

  • Árva művek jogosultkutatása és engedélyeztetési eljárásban képviselet

  • Tanácsadás közös jogkezelőkkel kapcsolatban felmerülő kérdésekben.